Termeni și condiții

Termeni si conditi (Terms and Conditions) eLeu
Definiție și interpretare

Următoarele cuvinte și expresii, oriunde sunt utilizate aici, vor avea următorul înțeles:

Documente
Toate documentele, anexele și alte informații relevante care reglementează emiterea și alocarea inițială a jetoanelor și/sau utilizarea jetoanelor, inclusiv, dar fără a se limita la, Cartea albă, Acordul de ofertă de jetoane private, Acordul de ofertă de jetoane publice, Termenii, Politica de confidențialitate și toate informațiile puse la dispoziție de către eLeu pe site-ul web sau în altă parte din când în când și în măsura în care este cazul;

GDPR
Regulamentul general privind protecția datelor și anume Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Protecția general - Regulament);

Investitor
Orice persoană (fizică sau juridică) care intenționează să contribuie și/sau să participe la evenimentul de strângere de fonduri bazat pe recompense și/sau care intenționează să achiziționeze, să dețină și/sau să utilizeze Token eLeu și utilizează Platforma eLeu;

Ofertă de jetoane private
Oferta făcută de eLeu, printr-un eveniment privat de strângere de fonduri bazat pe recompense, de a accepta contribuții la Proiect, contribuții care vor fi recompensate cu o alocare a unei cantități determinate de Token-uri către Participanți conform termenilor Acordului de ofertă de Token Privat.

Acord de ofertă de jeton privat
Acordul dintre eLeu și Investitori în legătură cu Contractul de Ofertă de Token Privat;

Investitor interzis
(i) o persoană fizică care dorește să devină Investitor și este cetățean, național, rezident sau care are un factor de legătură similar cu; sau (ii) o persoană juridică care dorește să devină un Investor și care este încorporată, înregistrată sau gestionată și controlată efectiv din sau în: (a) o țară, jurisdicție sau teritoriu în care se află Oferta de Token, dacă este cazul, sau deținerea și utilizarea Token-urilor și/sau monede virtuale sau alte jetoane în orice alt moment în timp este interzisă de legi, reglementări sau alte practici și politici din țara, jurisdicția sau teritoriul menționate, care sunt considerate a include, dar nu se limitează la SUA sau orice alte jurisdicții. în cazul în care cele menționate mai sus sunt interzise sau în (b) țări, regimuri și organizații care fac obiectul sancțiunilor internaționale emise de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Statele Unite ale Americii, actualizate periodic și care includ și persoane, grupurile și entitățile supuse unor astfel de sancțiuni. Aceasta va include orice persoană care reprezintă sau acționează în numele unui astfel de investitor/i interzis(i) în orice mod sau calitate, în mod deschis sau ascuns;

Proiect
Proiectul fiind motivul din spatele ofertei Token eLeu, cu scopul de a crea o infrastructură publică blockchain prin introducerea unei veritabile abordări State Sharding și a unui mecanism de consens, așa cum este explicat în Cartea albă și/sau site-ul web;

Oferta publică de jetoane
Evenimentul de strângere de fonduri bazat pe recompense desfășurat de eLeu în baza Cărții Albe;

Acord de ofertă publică de jetoane
Acordul dintre eLeu și Investitori în legătură cu Oferta Publică de Token;

Termeni
Termenii și condițiile care guvernează achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-urilor în orice moment, așa cum se precizează aici, care pot fi actualizate din când în când;

Jeton(e)
Un token criptografic descentralizat utilitar numit eLeu, destinat în principal utilizării, accesului sau participării la platform eLeu, așa cum este prezentat în Cartea albă și/sau site-ul web. Termenul „Token(e)” este, de asemenea, utilizat în mod interschimbabil cu Leu în documente;

Oferta de jetoane
Se va referi la Oferta de Token Privat și/sau la Oferta Publică de Token, după caz;

Portofel
O cheie privată sau o combinație de chei private legate de un portofel digital bazat pe Maiar, având o adresă unică și capabilă să accepte jetoane eGLD , inclusiv Token-ul eLeu și care este necesară pentru achiziționarea, deținerea și eliminarea Token-urilor;

Site-ul web
Va include oricare dintre site-urile web legate de domeniul www.eleu.digital și toate subdomeniile acestui site web sau orice alt site web, așa cum este indicat de eLeu din când în când;

Platformă
O platformă descentralizată pe baza tehnologiei blockchain și a contractelor inteligente în scopul Proiectului și pe care sunt utilizate Token-urile;

Hartie alba
Documentul orientativ inițial pregătit și emis de eLeu, utilizat pentru a explica Platforma, Proiectul și utilizarea Token-ului pentru Investitori.

Referirea la termenii „țară”, „jurisdicție” și „teritoriu” poate fi utilizată în mod interschimbabil în Termeni și va avea același înțeles și va fi, de asemenea, considerată ca include orice locație geografică determinată în măsura în care se aplică în Termeni.
Referirea la termenul „deținere” folosit în Termeni cu privire la deținerea Jetonului va fi interpretată ca incluzând deținerea în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, „proprietate” și „posedare”, fie în numele propriu al Investitorului, fie pe în numele altora.
Termenul „utilizare” în ceea ce privește utilizarea jetoanelor va fi interpretat ca incluzând „comerț”, „troc”, „schimb” sau „utilizare” de jetoane în orice alt mod, fie în numele propriu al Investitorului, fie în numele altora. .
Termenul „Portofel” va fi interpretat ca incluzând „seif digital” sau alt mecanism de stocare, iar acești termeni pot fi folosiți interschimbabil în Termeni.
Termenii „dvs.”, „dvs.”, „el”, „contribuitor” și „investitor” pot fi folosiți interschimbabil în cadrul Termenilor și vor avea același înțeles ca și definiția de mai sus a investitorului.
Titlurile din Termeni sunt introduse numai pentru comoditate și nu vor afecta construcția acestora.
Acolo unde contextul impune acest lucru, utilizarea genului masculin include genurile feminine și/sau neutre, iar singularul include pluralul și invers.


Domeniul de aplicare
Termenii vor constitui un acord între Investitor și eLeu și vor guverna participarea la Oferta de Token, achiziția, deținerea sau utilizarea Token-urilor, așa cum sunt actualizate periodic, în măsura în care nu este acoperită de niciunul dintre celelalte Documente.
eLeu este emitentul de Token-uri care vor fi utilizate pe Platformă. Informațiile despre Token și Platformă pot fi găsite în Documente, inclusiv pe site-ul web, așa cum este actualizat de eLeu din când în când sau în orice alt mod.
Investitorul și eLeu vor fi denumite fiecare în continuare „Parte” și, în mod colectiv, „Părțile”.

Acceptarea Termenilor
Acceptând Acordul de ofertă de jetoane private sau Acordul de ofertă de jetoane publice, acești Termeni și alte documente puse la dispoziție prin intermediul site-ului web, participând la Oferta de jetoane și/sau deținând și/sau utilizând Jetoane și/sau Platformă în orice moment, Investitorul confirmă că a citit, a înțeles, a fost de acord și acceptă să fie legat de acești Termeni, care vor intra imediat în vigoare și vor fi obligatorii pentru și între părți. În cazul în care Investitorul nu este de acord cu Termenii, Investitorul nu va fi autorizat să achiziționeze sau să utilizeze Token-urile și Platforma.
Investitorul înțelege și este de acord că Termenii pot fi modificați din orice alt motiv de către eLeu (așa cum este menționat în altă parte în acești Termeni) și este la latitudinea Investitorului să se asigure că este la curent cu cei mai recenti termeni, așa cum sunt disponibile pe site sau prin intermediul orice alt mijloc.
Investitorul declară și garantează prin prezenta că, în măsura permisă de lege, este autorizat să participe la Oferta de Token, să achiziționeze, să dețină și/sau să utilizeze Token-uri în țara sa, că are vârsta legală pentru a fi obligat să respecte acești Termeni și că are toată puterea și autoritatea necesară pentru a intra în Condiții.
Investitorul declară și garantează, de asemenea, că înțelege utilizarea și complexitatea token-urilor criptografice, funcționalitatea contractului inteligent, mecanismele de stocare a jetoanelor (inclusiv portofele) și că are suficientă înțelegere a chestiunilor tehnice, financiare și de afaceri și că apreciază și își asumă riscurile și implicațiile. de a deține și folosi jetoane similare.

Factori de risc
Participarea la Oferta de Token și/sau achiziția și/sau utilizarea Token-urilor, precum și utilizarea Platformei în orice moment, implică o serie de riscuri. Investitorul trebuie să cântărească cu atenție toate riscurile și costurile posibile, inclusiv lista neexhaustivă a riscurilor descrise în Termeni.
Următoarea este o dezvăluire neexhaustivă a principalelor factori de risc care sunt considerați a fi importanți de către eLeu în legătură cu Oferta de Token și achiziția, deținerea și/sau utilizarea Token-urilor, precum și utilizarea Platformei. Investitorii ar trebui să ia în considerare acești factori de risc împreună cu toate celelalte informații furnizate în Termeni și sunt sfătuiți să se consulte cu propriii consilieri profesioniști (inclusiv consilierii lor financiari, contabili, juridici, fiscali, tehnici sau de altă natură și experți) înainte de a decide să achiziționeze Tokenul. În plus, Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că riscurile descrise aici se pot combina și astfel se pot intensifica reciproc.
eLeu consideră că următorii factori de risc pot afecta chiar propria afacere, precum și evaluarea externă a Token-urilor (care evaluare externă depășește scopul și scopul motivului din spatele Platformei și al activității eLeu). Majoritatea acestor factori de risc sunt situații neprevăzute care pot să apară sau nu, iar eLeu nu este în măsură să prezică probabilitatea apariției unei astfel de contingente.
Investitorul înțelege și este de acord că Token-urile sunt doar jetoane de plată anticipată legate de utilizarea Platformei și a Proiectului, așa cum este explicat în Documente. După cum se menționează în altă parte în Termeni, jetoanele nu sunt structurate sau vândute ca monedă digitală, marfă, securitate, instrument financiar sau orice altă formă de investiție în nicio jurisdicție. În consecință, niciuna dintre informațiile prezentate în Documente nu este destinată să formeze baza pentru nicio decizie de investiție și nu sunt intenționate recomandări specifice.
Prin participarea la Oferta de Token, achiziționarea, deținerea și/sau utilizarea Tokenului, Investitorul recunoaște și își asumă în mod expres următoarele riscuri:
Adecvarea generală a achiziției Token-ului
Achiziția de Token-uri de la eleu este potrivită numai pentru persoanele sofisticate din punct de vedere financiar care sunt capabile să evalueze meritele și riscurile unei astfel de achiziții, sau pentru alte persoane care au fost consiliate profesional cu privire la achiziția Token-ului și care au suficiente resurse financiare pentru a putea să suporte orice pierderi care pot apărea din aceasta (care pot fi egale cu întreaga sumă cheltuită în legătură cu achiziția jetonului). O astfel de achiziție nu trebuie privită ca o investiție sau un activ financiar.
Risc de pierdere a accesului la Token-uri din cauza pierderii cheii private, erorii de custodie sau eroarea investitorului
Un portofel este necesar pentru a achiziționa, deține și elimina Token-uri. Investitorul înțelege prin prezenta că el este responsabil pentru configurarea portofelului cu un furnizor terț pentru a deține Token-urile și este responsabil pentru implementarea măsurilor rezonabile pentru securizarea portofelului. În consecință, pierderea cheii private necesare asociate cu Portofelul care deține apoi Token-uri va duce la pierderea acestor Jetoane și a oricăror alte criptomonede și/sau jetoane deținute în interior. Mai mult decât atât, orice terță parte care obține acces la astfel de chei private, inclusiv prin obținerea accesului la acreditările de conectare ale portofelului pe care le folosește Investitorul, poate fi în măsură să însuşească în mod nedrept Token-urile Investitorului. Orice erori sau disfuncționalități cauzate sau legate în alt mod de Portofel pe care Investitorul alege să le primească și să dețină Token-urile, inclusiv eșecul investitorului de a menține sau utiliza în mod corespunzător portofelul sau cauzate ca urmare a alegerii furnizorului terț pentru Portofel, poate duce, de asemenea, la pierderea Jetoanelor. În plus, nerespectarea de către Investitor a procedurilor stabilite în Termenii pentru achiziționarea și primirea Token-urilor, inclusiv, dar fără a se limita la, furnizarea unei adrese de portofel greșite pentru primirea Token-urilor poate duce, de asemenea, la pierderea Token-urilor.

Risc de atacuri miniere
Ca și în cazul altor jetoane criptografice descentralizate bazate pe protocoale descentralizate, jetoanele, în general, sunt susceptibile la atacuri ale minerilor în cursul validării tranzacțiilor cu jetoane, inclusiv, dar fără a se limita, la atacuri cu cheltuire dublă, atacuri majoritare de minerit și atacuri egoiste. Orice atacuri reușite prezintă un risc pentru Platformă și/sau Token-uri, inclusiv, dar fără a se limita la, executarea și înregistrarea corectă a tranzacțiilor care implică Token-uri.

Risc de hacking și slăbiciune de securitate
Hackerii sau alte grupuri sau organizații pot încerca să interfereze cu Token-urile în mai multe moduri, inclusiv, dar fără a se limita la, atacuri de denegare a serviciului, atacuri Sybil, falsificare, smurfing, atacuri malware sau atacuri bazate pe consens și orice asemenea evenimente similare care ar putea avea un impact asupra Token-urilor și Platformei.
Risc de securitate, slăbiciune în contractul inteligent, codul sursă pentru site-ul web și token sau orice software și/sau infrastructură asociat
Există riscul ca contractul inteligent (dacă există), site-ul web, platforma și jetoanele să includă neintenționat slăbiciuni sau erori în codul sursă care interferează cu utilizarea sau provoacă pierderea jetoanelor; codul sursă al Site-ului este deschis și poate fi actualizat, modificat, alterat sau modificat din când în când. Compania nu poate prevedea sau garanta rezultatul precis al unei actualizări, modificări, modificări sau modificări. Ca urmare, orice actualizare, modificare, modificare sau modificare ar putea duce la un rezultat neașteptat sau neintenționat care să afecteze negativ Token-urile și/sau site-ul web. Ca urmare, jetoanele pot fi pierdute.

Risc de lipsă de listare sau lichiditate scăzută/lipită
Token-urile sunt destinate să fie utilizate exclusiv pe Platformă, iar eLeu nu va sprijini sau facilita în alt mod (cu excepția cazurilor în care se indică altfel în Documente) orice tranzacție secundară pe o bursă sau pe piața secundară sau evaluarea externă a Token-urilor, care sunt toate dincolo de domeniul de aplicare și scopul Platformei. Acest lucru restricționează utilizarea preconizată a Token-urilor doar la Platformă și, prin urmare, ar putea crea risc de lichiditate în ceea ce privește Token-urile pe care le deține Investitorul. Chiar dacă în prezent există servicii online disponibile care permit schimbul de jetoane criptografice cu alte astfel de jetoane sau chiar permit schimbul de jetoane criptografice cu bani fiat, nu există garanții și/sau garanții că jetoanele vor fi disponibile pentru schimb cu alte jetoane criptografice. și/sau bani fiat și nu se oferă nicio garanție cu privire la capacitatea și/sau volumul acestor schimburi. Se va avertiza în mod explicit că un astfel de schimb, dacă există, ar putea face obiectul unei supravegheri de reglementare prost înțelese, iar eLeu nu oferă nicio garanție cu privire la niciun furnizor de servicii de schimb. Utilizatorii, inclusiv Investitorul, dacă este cazul, ar putea fi expuși fraudei și eșecurilor care afectează schimburile respective. În orice caz, și cu excepția cazului în care se indică altfel în documente, scopul eLeu nu este de a permite schimbul de jetoane pentru alte jetoane criptografice sau pentru monedă fiat și, prin urmare, nu se va angaja să depună eforturi pentru a lista jetoane pe astfel de schimburi sau în orice alt schimb secundar, piețe.

Riscurile unei eventuale fluctuații nefavorabile Valoarea simbolului
Platforma este destinată să fie autosuficientă din punct de vedere financiar, iar Compania se angajează să nu aibă un interes specific în valoarea de piață a Token-urilor. Cu toate acestea, dacă valoarea eGLD și/sau a Token-urilor fluctuează, este posibil ca eLeu să nu poată finanța dezvoltarea în măsura necesară sau să nu poată dezvolta sau menține Platforma în modul în care și-a propus. Pe lângă forțele obișnuite ale pieței, există mai multe evenimente potențiale care ar putea exacerba riscul de fluctuație nefavorabilă a valorii eGLD sau a jetoanelor, inclusiv un alt atac asemănător DAO asupra rețelei Elrond, sau incidente semnificative de securitate sau nereguli ale pieței la unul sau mai multe dintre principalele schimburi de criptomonede.

Risc de funcționare defectuoasă în rețeaua Elrond sau în orice alt blockchain și a platformelor concurente
Este posibil ca Token-urile să interacționeze cu defecțiunile într-un mod nefavorabil, inclusiv, dar fără a se limita la, unul care are ca rezultat pierderea Token-urilor sau împiedică utilizarea lor pe Platformă. Este posibil să se înființeze platforme alternative care să utilizeze același cod sursă deschis și același protocol care stau la baza Platformei și să încerce să faciliteze servicii care sunt material similare cu Platforma. Platforma poate concura cu aceste alternative, care ar putea avea un impact negativ asupra Platformei, inclusiv utilitatea Token-urilor pentru utilizarea Platformei.

Risc de pierderi neasigurate
Spre deosebire de conturile bancare sau conturile de la o altă instituție financiară, jetoanele sunt neasigurate, cu excepția cazului în care Investitorul obține în mod special asigurare privată pentru a le asigura. Astfel, în cazul pierderii Token-urilor sau pierderii valorii Token-urilor, nu există niciun asigurător public, cum ar fi Schema de Compensare a Investitorilor sau asigurări private organizate de Companie pentru a oferi recurs Investitorului.

Risc asociat cu reglementări incerte și măsuri de aplicare
Statutul de reglementare al jetoanelor în general, al ofertelor inițiale de jetoane sau de monede, al ofertelor de jetoane și al tehnologiei registrului distribuit este neclar sau nesoluționat în multe jurisdicții inclusive in Romania. Este dificil de prezis cum sau dacă autoritățile de reglementare pot aplica reglementările existente cu privire la o astfel de tehnologie și aplicațiile sale, inclusiv Platforma și Tokenul. De asemenea, este dificil de prezis cum sau dacă organele legislative sau agențiile de reglementare pot implementa acțiuni de reglementare sau modificări ale legii și reglementărilor care afectează tehnologia contabilă distribuită și aplicațiile acesteia, inclusiv Platforma și Token-urile. Acțiunile de reglementare sau modificările aduse legii și reglementărilor ar putea avea un impact negativ asupra Token-ului și Platformei în diferite moduri, inclusiv, dar fără a se limita la, o determinare că achiziția, deținerea și utilizarea sau eliminarea și transferul Token-urilor constituie un instrument reglementat care necesită înregistrare sau licențierea acelor instrumente sau a unora sau a tuturor părților implicate în achiziționarea, contribuția, vânzarea și livrarea acestora. eLeu poate înceta operațiunile sau poate întrerupe Oferta de Token într-o jurisdicție în cazul în care acțiunile de reglementare, sau modificările legii sau reglementărilor, fac ilegală operarea în această jurisdicție sau nu mai este de dorit din punct de vedere comercial sau nu mai este viabilă pentru a obține aprobarea de reglementare necesară să opereze în această jurisdicție sau să furnizeze Platforma.
Investitorul înțelege și acceptă riscurile inerente asociate în temeiul legilor in vigoare, prin care autorităților li se acordă puteri largi de reglementare și investigare, inclusiv, dar fără a se limita la, puterea de a face reglementări, puterea de a delega, puterea de a solicita informații, numirea inspectorilor, puterea de a emite directive, puterea de a proteja interesul public, dreptul de intrare și puterea de a impune amenzi și sancțiuni administrative. Investitorul înțelege și acceptă că aceste riscuri pot avea efecte adverse grave asupra eLeu. Investitorul înțelege și acceptă, că nu are dreptul la recurs ca urmare a vreunei pierderi datorate circumstanțelor din această clauză.

Risc care decurge din impozitare
Caracterizarea fiscală a Jetonului este incertă. Investitorul trebuie să solicite propriul sfat fiscal în legătură cu achiziționarea de Jetoane, ceea ce poate duce la consecințe fiscale negative pentru el, inclusiv impozite reținute la sursă, impozite pe venit și cerințe de raportare fiscală.

Risc de interes insuficient pentru Token și Platformă
Este posibil ca Tokenul și Platforma să nu mai fie utilizate de un număr mare de persoane fizice, companii și alte entități sau să existe un interes limitat în utilizarea Tokenului și a Platformei. O astfel de lipsă de utilizare sau interes ar putea afecta negativ dezvoltarea Platformei și, prin urmare, utilitatea potențială a Token-ului.

Riscuri de transmitere prin internet
Există riscuri asociate cu utilizarea Tokenului, inclusiv, dar fără a se limita la, eșecul hardware-ului, software-ului și a conexiunilor la Internet sau a altor tehnologii pe care se bazează Platforma sau utilizarea Token-ului. Astfel de eșecuri pot duce la întreruperi în comunicare, erori, distorsiuni sau întârzieri la utilizarea Tokenului și a Platformei sau a Site-ului web.

Risc de dizolvare a eLeu
Este posibil ca, din cauza unui număr de motive, inclusiv, dar fără a se limita la, o scădere a utilității Token-ului, eșecul relațiilor comerciale sau provocările privind proprietatea intelectuală, condițiile nefavorabile de piață și obligațiile suplimentare de conformitate și reglementare, utilizare este posibil ca Platforma să nu mai fie viabilă sau este posibil ca eLeu să fie nevoit să înceteze tranzacționarea și să fie dizolvat și lichidat.

Risc care decurge din lipsa drepturilor de guvernare
Întrucât Tokenurile nu reprezintă și nu conferă niciun drept de proprietate sau participație, acțiuni sau drepturi echivalente, drepturi de proprietate intelectuală sau orice altă formă de participare referitoare la eLeu, toate deciziile care implică eLeu vor fi luate de eLeu la discreția sa, inclusiv , dar fără a se limita la, deciziile de a crea sau transfera mai multe Token-uri pentru utilizare, vânzare sau lichidare a eLeu. Aceste decizii ar putea afecta negativ utilitatea Token-urilor pe care le deține Investitorul.

Riscuri de reglementare și riscuri de piață
eLeu și Platforma sunt supuse unei varietăți de legi, reglementări și directive interne și/sau UE și internaționale, inclusiv cele referitoare la confidențialitate și protecția datelor, protecția consumatorilor, securitatea datelor și altele. Aceste legi, reglementări și directive, precum și interpretarea sau aplicarea acestor legi, reglementări și directive, se pot schimba din când în când. În plus, ar putea fi adoptate noi legi, reglementări sau directive care afectează eLeu, Platforma și Tokenul, ceea ce ar putea afecta utilitatea Token-ului și utilizarea acestuia pe Platformă. În plus, Investitorii sunt supuși legilor și reglementărilor specifice industriei sau cerințelor de licențiere. Dacă vreuna dintre părți nu respectă oricare dintre aceste cerințe de licențiere sau alte legi sau reglementări aplicabile sau dacă astfel de legi și reglementări sau cerințe de licențiere devin mai stricte sau sunt modificate în alt mod, acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra Tokenului și Platformei, inclusiv Utilitatea Token-ului pe Platformă. Investitorul acceptă prin prezenta riscul ca în unele țări Tokenul să fie considerat, acum sau în viitor, un simbol de securitate. În acest caz, Compania nu oferă declarații, garanții sau garanții că Token-urile nu sunt considerate a fi Token-uri de securitate în toate țările. Investitorul acceptă prin prezenta să fie singurul responsabil pentru riscurile legale, financiare și orice alte riscuri legate de Token ca garanție în țara sa și să fie responsabil să verifice dacă deținerea, utilizarea și eliminarea Token-ului este legală în țara sa.
De asemenea, modificările aduse legilor, regulamentelor și directivelor care guvernează operațiunile eLeu pot afecta negativ activitatea eLeu și, în consecință, Platforma. Orice modificare a statutului fiscal al eLeu sau a legislației fiscale din Vanuatu sau din altă parte ar putea afecta valoarea participațiilor sale financiare, afacerile și capacitatea eLeu de a-și atinge obiectivul comercial și angajamentul continuu față de dezvoltarea Platformei.

Alte riscuri inerente
Investitorul înțelege și acceptă riscurile inerente asociate cu Jetoanele, în măsura în care nu sunt acoperite în altă parte în Termeni, inclusiv, dar fără a se limita la, riscurile asociate cu (a) spălarea banilor; (b) fraudă; (c) exploatarea în scopuri ilegale; și (d) orice alte riscuri neprevăzute.

Riscuri neprevăzute
Tokenurile criptografice, cum ar fi Tokenurile, precum și blockchain-ul sunt o tehnologie nouă și netestată. Pe lângă riscurile indicate în Documente, există și alte riscuri asociate cu achiziționarea, deținerea și utilizarea de către Investitor a Token-urilor, inclusiv unele pe care eLeu nu le poate prevede sau nu le poate anticipa. Astfel de riscuri se pot concretiza în continuare ca variații sau combinații neprevăzute ale riscurilor discutate în Documente.
Investitorul declară și garantează prin prezenta că își va asuma responsabilitatea exclusivă pentru orice restricții și riscuri asociate cu deținerea sau utilizarea Tokenului. Dacă oricare dintre riscurile menționate în Condiții este inacceptabil sau Investitorul nu este în măsură să înțeleagă, Investitorul nu trebuie să achiziționeze, să dețină sau să utilizeze Tokenul.

Scopul și utilizarea Jetonului
Investitorul poate utiliza Token-ul numai pe Platformă.
După cum sa menționat deja în Termeni, intenția este ca Tokenurile să nu fie transferate către terți. Cu toate acestea, în cazul în care Investitorul transferă orice Token către alte părți în orice mod și sub orice titlu, Investitorul va fi responsabil să se asigure că acest transfer este în conformitate cu regulile și reglementările aplicabile, iar eLeu nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daune care pot apărea.
Investitorul înțelege și acceptă că achiziția de Token-uri este finală și nerambursabilă și se limitează la utilizarea sa pe Platformă. Investitorul recunoaște că nu are dreptul de a solicita o rambursare din orice motiv.

Utilizarea Platformei
Calitatea de membru, beneficiile și utilizarea Platformei sunt reglementate de un set separat de Termeni și condiții care sunt disponibile pe https://eleu.digital/.

Politica de confidențialitate
În conformitate cu Politica sa de confidențialitate, eLeu apreciază confidențialitatea Investitorilor prin faptul că nu solicită nicio informație care nu este necesară pentru achiziția, deținerea și/sau pentru utilizarea Token-urilor și/sau pentru utilizarea Platformei sau pentru a respecta obligațiile conform legislației în vigoare. eLeu se angajează să facă tot posibilul pentru a se asigura că directorii, ofițerii, membrii, angajații, agenții, avocații, reprezentanții, afiliații și asociații săi nu vor dezvălui niciunei persoane, documente sau informații confidențiale care ar fi putut fi obţinută ca urmare a relaţiei dintre Părţi conform Termenilor, cu excepţia măsurilor necesare în baza oricăror legi, reglementări, reguli sau acorduri.
Cu toate acestea, eLeu va avea dreptul, în orice moment, să solicite de la Investitor informații și/sau documente pe care eLeu, la propria sa discreție, le consideră adecvate și necesare pentru a se conforma oricărei legi sau reglementări aplicabile în legătură cu achiziția. , deținerea și utilizarea Token-urilor și utilizarea Platformei. Investitorul este de acord să furnizeze eLeu astfel de informații cu promptitudine la cerere și recunoaște că eLeu nu poate aloca Token-urile și/sau să ofere acces la Platformă până când Investitorul furnizează informațiile solicitate și eLeu a stabilit că este permis conform legii sau reglementărilor aplicabile. eLeu își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare de due diligence în conformitate cu orice reglementare nouă sau modificată care ar putea intra în vigoare în viitor.
În plus, obligația de confidențialitate nu se extinde asupra comunicărilor în vederea realizării unui scop ilegal și nici asupra documentelor sau faptelor care arată săvârșirea unei infracțiuni sau fraude. Mai mult, eLeu are datoria (fără a fi necesară informarea Investitorului) de a notifica autoritățile în cazul în care eLeu suspectează că orice proprietate sau bani reprezintă produse de corupție, trafic de droguri sau alte infracțiuni. Mai mult, Investitorul recunoaște că eLeu nu este ținută de obligații de confidențialitate atunci când dezvăluirea este necesară în opinia eLeu pentru a-și proteja propriul interes.

Împotriva spălării de bani
eLeu a este o persoană vizată în ceea ce privește Reglementările Anti-Spălarea Banilor și în temeiul Legii și își rezervă dreptul de a chestiona Investitorul și de a solicita documentația necesară în scopul cunoașterii clientului, precum și în scopul dovedirii sursa de fonduri utilizată pentru achiziționarea Token-urilor înainte de a oferi acces la Platformă. De asemenea, eLeu își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a înceta utilizarea de către un Investitor a Token-urilor pe Platformă și a oricăror alte servicii solicitate conexe sau fără legătură sau orice parte a acestora, în orice moment, fără notificare, în special din cauza motivelor legale care provin din Anti - Reglementările și procedurile privind spălarea banilor și cunoașteți-vă clientul.

Impozitarea jetoanelor
În plus față de riscurile legate de impozitare, așa cum sunt prezentate în Condiții, Investitorul poartă singura responsabilitate de a determina și de a respecta orice obligație fiscală reală sau potențială, dacă există, care rezultă din achiziționarea, deținerea, utilizarea sau eliminarea Token-urilor. eLeu nu este în niciun fel și sub nicio condiție obligat să compenseze obligațiile fiscale ale Investitorului sau să ofere sfaturi legate de probleme fiscale, inclusiv, dar fără a se limita la, ce fel de depunere sau raportare trebuie făcută la autoritatea fiscală competentă, care taxe și în ce măsură Investitorul este obligat să plătească, la ce scutiri de taxe este eligibil Investitorul sau orice alte verificări și/sau obligații similare.

Limitarea răspunderii și a despăgubirilor
Investitorul înțelege și acceptă prin prezenta că intrarea în Termeni, achiziționarea, deținerea, primirea și utilizarea Token-urilor din orice alte motive, cu excepția utilizării pe Platformă, poate implica riscuri grave (așa cum sunt enumerate în Termeni) și pierderi și aceste riscuri și pierderi sunt iremediabil și pe deplin acceptate de către Investitor.

eLeu nu va fi răspunzător pentru niciuna dintre următoarele pierderi, inclusiv, dar fără a se limita la costuri crescute sau suplimentare, pierderi de profituri, pierderi de venituri sau venituri, pierderi de tranzacționare, pierderi de oportunități, pierderi de chilipiruri, pierderi de timp, pierderi de date sau pierderi consecutive, incidentale, speciale, indirecte care pot fi suportate sau suferite de Investitor din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, ca o consecință a listei neexhaustive de riscuri descrise în Termeni (chiar dacă astfel de daune sau pierderi) sunt previzibile sau chiar dacă eLeu a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi).
În plus, Investitorul recunoaște și este de acord că, în niciun caz, eLeu nu va fi răspunzător pentru orice daune, pierderi, scăderi de valoare, taxe, datorii, pretenții (inclusiv pretenții de neglijență, delicte sau cvasi-delicte sau alte încălcări), cereri, acțiuni, procese, proceduri, plăți, hotărâri, înțelegeri, premii, evaluări, deficiențe, dobânzi, penalități și costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților și consultanților) impuse, susținute, suportate sau suferite de către sau reclamate împotriva eLeu, direct sau indirect legat de sau care rezultă din participarea Investitorului la Oferta de Token, sau orice achiziție, deținere sau utilizare a Token-urilor în orice moment, sau utilizarea Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la, orice încălcare de către Investitor a acești Termeni sau încălcarea oricărei legi, reguli sau drepturi ale unei terțe părți. Investitorul este de acord să despăgubească eLeu pentru orice taxe legale sau alte costuri suportate de eLeu sau de orice alte părți despăgubite ca urmare a acțiunilor Investitorului.
În plus, eLeu nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daune rezultate în legătură cu:
evenimente de forță majoră, inclusiv acte ale lui Dumnezeu, cutremure, furtuni, sau evenimente din altă natură, blocaje, embargouri, revolte, acte sau ordine de guvernare, acte de terorism sau război;
orice dispute de muncă sau alte tulburări industriale, erori sau deficiențe în domeniul electric, al telecomunicațiilor, hardware, software sau smart contract, schimbări tehnologice, modificări ale ratelor dobânzii sau alte condiții financiare sau monetare;
încrederea în orice informație conținută în Documente, orice eroare, omisiune sau inexactitate în orice astfel de informații sau orice acțiune care rezultă din aceste informații.
În scopul acestei clauze de limitare a răspunderii, „eLeu” va fi considerat a include orice directori, ofițeri, membri, angajați, agenți, avocați, reprezentanți, afiliați și asociați.
Limitarea răspunderii va fi supusă Legilor in vigoare in Vanuatu.

Încetarea
eLeu poate rezilia sau suspenda accesul Investitorului la Platformă fără notificare prealabilă sau răspundere pentru orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, cazurile în care Investitorul încalcă Termenii. Nimic din acești Termeni sau din orice altă comunicare sau acțiune a eLeu sau a directorilor, ofițerilor, membrilor, angajaților, agenților, avocaților, reprezentanților, afiliaților și asociaților săi nu trebuie interpretat ca o renunțare la orice căi de atac disponibile pentru orice eveniment care provoacă reziliere. Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, dar fără a se limita la, limitări ale obligațiilor sau răspunderii și despăgubiri.

Investitori interziși și alte limitări
Jetoanele nu sunt disponibile pentru (i) investitorilor interziși, așa cum sunt definiți în Termeni, cărora le este interzis să achiziționeze, să dețină și să utilizeze Token sau orice criptomonede și/sau jetoane în general sau (ii) Investitorilor din țările în care există vreo anterioare specială sau special sau aprobarea, notificarea, înregistrarea sau licența ulterioară este necesară fără a obține mai întâi o astfel de aprobare, notificare, înregistrare sau licență și, în consecință, ar fi exclusă de la a fi parte la Termeni, direct sau indirect.
Acești Termeni se vor aplica numai, iar Tokenul va fi utilizabil numai în acele țări în care utilizarea Token-ului așa cum este descrisă în Documente nu este interzisă prin lege sau reglementare.
Orice investitor potențial care are în vedere să participe la achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și a Platformei de Token este obligat să obțină informații despre dacă este un Investitor interzis și, dacă este cazul, să se informeze și să respecte orice restricții impuse de orice altă jurisdicție decât legiledin Vanuatu.

Cesionabilitate și transferabilitate
eLeu poate, la propria discreție, să cedeze, să transfere, să licențieze, să subcontracteze sau să transfere sau să înstrăineze în orice alt mod, în orice alt mod, toate sau orice parte a drepturilor, beneficiilor sau obligațiilor sale cu privire la Token și Platformă conform Termenilor oricărei persoane fără restricţie

Modificări ale Termenilor
eLeu poate, la discreția sa exclusivă și pentru orice motiv, să revizuiască sau să modifice Termenii din când în când și fără notificare prealabilă, publicând versiunea revizuită a Termenilor pe site și, dacă o revizuire a Termenilor este semnificativă, eLeu va face o notificare în acest sens pe site-ul web sau va notifica în alt mod Investitorul cu privire la noii Termeni. Termenii revizuiți vor intra în vigoare imediat după publicarea de către Companie, iar termenii revizuiți nu se vor aplica retroactiv. Dacă Investitorul nu este de acord cu termenii modificați, el ar trebui să întrerupă deținerea și utilizarea Token-ului și a Platformei.

Separabilitate
Dacă orice termen, clauză sau prevedere a Termenilor este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, atunci acel termen, clauză sau prevedere va putea fi separată de Termeni și nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei părți rămase din acel termen, clauză sau prevedere, sau orice alt termen, clauză sau prevedere a Termenilor.

Întregul acord
Termenii (și Documentele, dacă este cazul) constituie întregul acord dintre părți și înlocuiesc și sting toate proiectele, acordurile, acordurile și înțelegerile anterioare dintre ele, scrise sau orale, referitoare la acest subiect.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor
Acceptând Termenii, Investitorul este de acord că relația juridică dintre Companie și Investitor și întrebările referitoare la construcția, valabilitatea, aplicarea și interpretarea Termenilor vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea din Vanuatu.
Orice dispută, controversă sau pretenție care decurge din sau se referă la sau cu privire la acești Termeni, sau încălcarea sau invaliditatea acestora, va fi soluționată prin arbitraj în conformitate cu prevederile Legii de Arbitraj din Vanuatu și vor fi reglementate de Regulile de arbitraj, în vigoare din când în când, promulgate sub autoritatea Legislatiei din Vanuatu. Investitorul renunță la orice drept pe care îl are de a se opune oricărei acțiuni introduse pe forum, de a pretinde că acțiunea a fost introdusă într-un forum neadecvat sau de a pretinde că forul nu are jurisdicție.
Detalii de contact
Dacă aveți întrebări cu privire la Token-uri sau Platformă, puteți contacta eLeu prin e-mail [email protected]

Date de contact

Adresa

Kumul Highway, Port-Vila, Vanuatu

Email

office at eleu.digital

Suport tehnic

help at eleu.digital

@2024 - eLeu Digital Vanuatu - Toate drepturile rezervate
Back to Top
homeenvelope