Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate
Publicat: 11 septembrie 2022
Ultima actualizare: 11 septembrie 2022

Termenii, cuvintele și expresiile din această Politică de confidențialitate au, cu excepția cazului în care sunt definite altfel în această Politică de confidențialitate, semnificația stabilită în Termeni și Condiții.

General
Această Politică de confidențialitate stabilește baza pe care orice informații și/sau date ale Participantului sunt colectate, utilizate și dezvăluite de către Platforma eLeu, denumită în continuare eLeu, atunci când participă la Oferta de Token, accesează sau folosește site-ul web sau serviciile eLeu se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor vizitatorilor site-ului web și/sau a participanților și utilizatorilor Serviciilor. Politica explică modul în care eLeu respectă Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”).
Prin achiziționarea, deținerea sau utilizarea Tokenului și/sau utilizarea Serviciilor, Participantul este supus Termenilor. Vă rugăm să faceți timp pentru a citi Termenii și această Politică de confidențialitate. Continuând, ați citit și sunteți de acord în mod expres cu colectarea, utilizarea, păstrarea, prelucrarea, transferul și dezvăluirea datelor cu caracter personal în conformitate cu termenii acestei Politici de confidențialitate.
Informațiile și/sau Datele cu caracter personal care pot fi colectate, stocate, procesate, transferate, utilizate și dezvăluite de eLeu includ, dar nu se limitează la, informații și/sau date care pot fi utilizate singure sau împreună cu alte informații pentru, direct sau indirect , identificați, contactați sau localizați o singură persoană sau pentru a identifica o persoană în context.
Definiții
Următorii termeni „Controller”, „Procesator”, „Subiect al datelor”, „Date cu caracter personal”, „Activități/Activități de prelucrare”, „Pseudonimizare”, „Prelucrare transfrontalieră a datelor cu caracter personal”, „Autoritate de supraveghere” utilizați în acest document va avea același sens ca în GDPR.
Alți termeni cu majuscule utilizați în această Politică de confidențialitate vor avea același înțeles care le este dat în Termeni și Condiții.
Principii de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal
eLeu, în calitate de Controlor, trebuie să adere la principiile GDPR, astfel cum sunt stipulate legile care guverneaza GDPR valabile in Vanuatu, în care „Controllerul va fi responsabil pentru și va putea demonstra conformitatea cu principiile”. Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod corect și legal; să fie obținute numai pentru chestiuni specifice și legale; să fie adecvate și actualizate; să nu fie ținut mai mult decât este necesar; și să fie protejat în moduri adecvate.
eLeu va fi responsabil și trebuie să dezvăluie informațiile deținute persoanei vizate atunci când este solicitat și nu va transfera Date cu caracter personal în afara Vanuatu, cu excepția cazului în care țara sau teritoriul respectiv asigură, de asemenea, un nivel „adecvat” de protecție. Prelucrarea datelor trebuie efectuată în conformitate cu drepturile persoanelor vizate.
eLeu poate colecta următoarele informații
Informații furnizate de Participant: la achiziționarea, deținerea și/sau utilizarea Token-ului, utilizarea Serviciilor, abonarea la actualizările eLeu, răspunsul la un sondaj sau la completarea formularelor de solicitare de pe site și atunci când corespondați prin telefon, e-mail sau alte servicii de comunicare, vi se poate cere să furnizați anumite informații. Informațiile pot include date personale, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile financiare și/sau card de credit, adresa criptomonedei, descrierea personală, actul de identitate sau copie a pașaportului, data nașterii, numărul pașaportului sau alte date care poate fi folosit în scopuri de identificare personală și este necesar pentru „cunoașterea clientului”, care poate fi necesar pentru a respecta legile aplicabile.
Informații, colectate automat de către eLeu: la fiecare vizită pe Site, eLeu va colecta automat următoarele:
informații tehnice, inclusiv adresa de protocol de Internet (IP) utilizată pentru a vă conecta computerul la Internet, informațiile de conectare a utilizatorului, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in ale browserului, sistemul de operare și platforma; informații despre vizite, inclusiv codurile de localizare uniforme a resurselor (URL), fluxul de clic către, prin și de pe site (inclusiv data și ora), produsele vizualizate sau căutate, timpii de răspuns în pagină, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii (cum ar fi derularea, clicurile și trecerea mouse-ului), metodele utilizate pentru a naviga în afara paginii și orice număr de telefon folosit pentru a apela numărul serviciului nostru pentru clienți.
Informațiile pot fi colectate prin cookie-uri și alte urmăriri. Cookie-urile sunt fișiere mici de date care sunt stocate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați un site web, care permit eLeu să colecteze informații despre identificatorii dispozitivului dvs., browserele web utilizate pentru a accesa Serviciile, paginile sau caracteristicile vizualizate, timpul petrecut pe pagini, performanța aplicației mobile și link-uri făcute clic. Web beacon-urile (sau etichetele pixelilor) sunt imagini electronice care pot fi folosite pentru a ajuta la livrarea cookie-urilor, pentru a număra vizitele pe site, pentru a înțelege utilizarea și pentru a determina eficacitatea campaniilor de marketing prin e-mail.
Participanții sunt sfătuiți că, dacă doresc să refuze utilizarea și salvarea cookie-urilor de pe acest site web pe hard disk-ul computerului lor, ar trebui să ia măsurile necesare în setările de securitate ale browserului lor web pentru a bloca toate cookie-urile de pe acest site web.
Informații, care sunt primite de la terți: acestea includ, dar nu se limitează la, partenerii eLeu, subcontractanții în tehnică, servicii de plată, rețele de publicitate, furnizori de informații de căutare, agenții de referință de credit sau alte terțe părți care pot furniza informații , în scopul îndeplinirii Serviciilor sau pentru a respecta cerințele legale. eLeu se va strădui ca acești terți să ofere același nivel de protecție a datelor și să își îndeplinească obligațiile contractuale față de eLeu sau la instrucțiunile eLeu și nu în alte scopuri.
În cazul utilizării unui dispozitiv compatibil cu locația, eLeu poate colecta date despre locație sau poate utiliza diferite mijloace pentru a determina locația.

Utilizarea informațiilor
eLeu poate folosi datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când achiziționează, deține și/sau utilizează Tokenul, pentru a vă furniza Serviciile necesare, pentru a vă factura și pentru a vă contacta atunci când este necesar. De asemenea, eLeu poate analiza Datele personale furnizate pentru a ajuta la administrarea, susținerea și îmbunătățirea afacerii, în următoarele moduri:
pentru a furniza, întreține, furniza și îmbunătăți Serviciile și pentru a obține opiniile dvs. despre Servicii;
pentru a trimite e-mailuri periodice cu produse și servicii;
pentru a urmări Participantul după corespondență (chat live, e-mail sau întrebări telefonice);
în scopuri de marketing și retargeting;
pentru a îndeplini orice alt scop pentru care au fost colectate informațiile.

Dacă doriți să nu mai primiți informații conform celor de mai sus, puteți renunța oricând, contactându-ne la adresa de e-mail indicată în această Politică de confidențialitate. În orice moment, accesul la datele personale ale Participantului de către personalul eleu și intermediarii terți va fi limitat la minimul necesar pentru ca eLeu să își desfășoare activitatea și să furnizeze Serviciile.

Consimţământ
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă v-ați dat în mod neechivoc consimțământul sau, prelucrarea este necesară pentru prestarea Serviciilor pe care le solicitați sau, pentru respectarea obligațiilor legale, precum în cazul Reglementărilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (AML/ TF) sau, în temeiul interesului public sau, solicitat în cadrul exercitării autorității oficiale conferite eLeu sau unui terț căruia îi sunt dezvăluite Datele cu Caracter Personal, cu excepția cazului în care acest interes este depășit de interesul de a proteja drepturile și libertățile fundamentale care apar din dreptul la intimitate.
Ca persoană fizică, vă puteți exercita dreptul de a accesa Datele cu caracter personal deținute de eLeu despre dvs., trimițând cererea dumneavoastră în scris la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Rectificare, ștergere
La cererea dumneavoastră, eLeu va rectifica, bloca sau șterge imediat datele dumneavoastră cu caracter personal care nu au fost prelucrate în conformitate cu GDPR și Legea privind protecția datelor sau procesate în mod ilegal și, după caz, va proceda la notificarea oricărei terțe părți cu privire la măsurile luate. Deși se vor depune toate eforturile rezonabile pentru a vă păstra informațiile actualizate, vă rugăm să ne informați cu privire la orice modificare referitoare la Datele personale deținute de eLeu. În orice caz, dacă considerați că anumite informații despre dumneavoastră sunt inexacte, puteți solicita rectificarea acestor date.
Cu condiția ca nicio astfel de notificare nu va fi implementată dacă se dovedește a fi imposibilă sau va presupune un efort disproporționat din partea eleu.

Portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi, la cerere, o copie a Datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat eLeu într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și de a transmite astfel de date unui alt operator, în mod gratuit. eLeu se va strădui să se asigure că astfel de solicitări sunt procesate gratuit în termen de o lună, cu condiția ca această solicitare să nu fie excesivă și să nu afecteze drepturile asupra datelor personale ale altor persoane.

Dreptul de a fi uitat
La cerere, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse de către eLeu. eLeu, care acționează în mod rezonabil, va lua toate măsurile necesare (inclusiv măsuri tehnice) pentru a informa Procesatorii de date terți să respecte cererea, cu excepția cazului în care Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie păstrate pentru a respecta obligațiile legale sau hotărârile judecătorești.

Asistența subiectului datelor
eLeu va oferi utilizatorilor săi asistență pentru utilizatori printr-un chat online cu un agent. Numele de utilizator și adresa de e-mail vor fi necesare pentru a vă înscrie la chat online. Datele colectate în acest mod vor fi prelucrate exclusiv în scopul de a oferi suport utilizatorilor.

Transferul internațional sau transfrontalier al datelor dvs. și acordul dvs. expres
Transferul datelor Participantului poate fi necesar pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau utilizarea Serviciilor, pentru a oferi actualizări și pentru a răspunde întrebărilor Participantului. Întrucât internetul funcționează într-un mediu global, utilizarea internetului pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal implică în mod necesar transmiterea de date pe o bază internațională sau transfrontalieră. Prin achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului, utilizarea Serviciilor sau prin comunicarea cu noi, luați la cunoștință și sunteți de acord în mod expres cu prelucrarea și dezvăluirea de către eLeu a datelor dumneavoastră personale în acest mod. Prin achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului, utilizarea site-ului web, comunicarea cu noi și utilizarea Serviciilor noastre, oferiți consimțământul dvs. expres pentru dezvăluirea de către eLeu a datelor dumneavoastră personale către intermediari terți (dacă este cazul) în scopurile descrise în Politica de Confidențialitate.

Partajarea informațiilor
eLeu poate partaja datele Participanților cu alte persoane, după cum urmează:
Cu partenerii necesari pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau furnizarea Serviciilor;
Când utilizați zone interactive ale site-ului web, cum ar fi blogul nostru sau alte forumuri online, anumite informații pe care alegeți să le partajați pot fi afișate public, cum ar fi numele dvs. de utilizator, acțiunile pe care le întreprindeți și orice conținut pe care îl postați;
Instanțelor și autorităților sau organismelor guvernamentale, dacă li se solicită acest lucru în baza unei hotărâri judecătorești sau a unui proces legal, sau pentru a stabili sau a exercita drepturile legale ale eleu sau a se apăra împotriva pretențiilor legale;
În cazul în care eLeu consideră că acțiunile Participantului sunt incompatibile cu Termenii sau politicile sau pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța eLeu sau a altora;
În legătură cu sau în timpul negocierilor cu privire la orice fuziune, vânzarea activelor eLeu , finanțarea sau achiziționarea întregii sau a unei părți a afacerii noastre de către o altă entitate;
Între structurile eLeu; sau
Cu acordul dumneavoastră sau la îndrumarea dumneavoastră.
În orice moment, veți păstra toate drepturile asupra datelor dumneavoastră.

Securitate
eLeu protejează informațiile colectate folosind măsuri de securitate fizice, tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de dezvăluire, prelucrare ilegală, pierdere accidentală, distrugere, deteriorare și acces neautorizat. În cazul în care apare o încălcare a securității, eLeu va depune eforturi rezonabile pentru a încerca să o remedieze.

Partajare socială și link-uri către site-uri web ale terților
Atunci când partajați site-ul web, serviciile sau informațiile altei Entitati pe site-urile de socializare, acest lucru va permite partajarea informațiilor cu contactele dvs. sau cu publicul, în funcție de setările pe care le stabiliți cu entitatea care oferă caracteristica de partajare socială. Legăturile de servicii către site-uri web ale terților vă pot fi puse la dispoziție și care nu sunt deținute sau controlate de eLeu. Vă rugăm să rețineți că eleu nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri web. Pentru mai multe informații despre scopul și scopul colectării și prelucrării datelor în legătură cu funcțiile de partajare socială și link-urile către site-uri web ale terților, eLeu vă încurajează să vizitați politicile de confidențialitate ale entităților care furnizează aceste funcții.
În plus, vi se recomandă să vă comportați corespunzător atunci când interacționați cu eLeu pe rețelele sociale sau când partajați site-ul web, Serviciile sau informațiile altei Entitati.

Reținerea datelor
eLeu va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal și pe cele ale vizitatorilor site-ului web pentru o perioadă rezonabilă sau atâta timp cât prevede legea. eLeu va păstra datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau pentru furnizarea Serviciilor.

Eliminarea datelor cu caracter personal
Atunci când eLeu primește solicitări de a dispune de înregistrările de date cu caracter personal de către Subiecții datelor, eLeu se va asigura că aceste solicitări sunt tratate într-un interval de timp rezonabil. eLeu va păstra o evidență care să includă un jurnal al acestor solicitări.
eLeu se va strădui, de asemenea, să obțină mecanisme adecvate de eliminare pentru a se asigura că nu există scurgeri de date cu caracter personal în afara eLeu.

Răspuns la încălcările datelor cu caracter personal
Atunci când eLeu află despre o încălcare suspectată sau reală a datelor cu caracter personal, eLeu va efectua o investigație internă și va lua măsurile de remediere adecvate în timp util. În cazul în care există vreun risc pentru drepturile și libertățile Subiecților datelor, eLeu va notifica Autoritățile relevante fără întârzieri nejustificate și, atunci când este posibil, în termen de 72 de ore de la momentul în care a aflat despre o astfel de încălcare. Persoanele vizate vor fi informate atunci când încălcarea datelor cu caracter personal este la un nivel „înalt”.

Legea aplicabilă
Prin participarea la Oferta de Token și/sau prin utilizarea Serviciilor sau prin furnizarea de informații Companiei în alt mod, sunteți de acord cu prelucrarea și transferul de informații în conformitate cu legea din Vanuatu.

Dispoziții finale
Puteți solicita eLeu să vă acceseze informațiile și datele personale în orice moment.

eLeu va fi responsabilă și va putea demonstra conformitatea cu principiile prezentate în această Politică de confidențialitate. eLeu poate, la propria discreție, să cedeze sau să transfere această Politică de confidențialitate și informațiile dvs. aferente oricărei persoane sau entități care achiziționează sau este fuzionată cu noi fără restricții.
Orice reclamații, întrebări, comentarii și solicitări cu privire la această Politică de confidențialitate trebuie adresate persoanei de contact a eLeu prin e-mail [email protected] în timpul programului de lucru normal în orice zi lucrătoare.

Modificări ale Politicii de confidențialitate
eLeu poate actualiza această Politică de confidențialitate din când în când, la propria discreție și ca răspuns la schimbarea dezvoltării legale, tehnice și/sau de afaceri. Politica de confidențialitate revizuită va intra în vigoare imediat după publicarea de către Companie și vom înlocui această pagină cu o versiune actualizată. Când ne vom actualiza Politica de confidențialitate, vom lua măsurile adecvate și vă vom informa în consecință printr-o Notificare de confidențialitate în concordanță cu modificările semnificative pe care le-am fi făcut.
Cu toate acestea, recunoașteți că este singura dvs. responsabilitate să verificați pagina „Politica de confidențialitate” din când în când, pentru a fi la curent cu orice modificări care ar fi putut avea loc din când în când.
Valabilitate
Acest document a fost actualizat la 26 martie 2022 și intră în vigoare de la acea dată.
Contact e-mail: [email protected]

Date de contact

Adresa

Kumul Highway, Port-Vila, Vanuatu

Email

office at eleu.digital

Suport tehnic

help at eleu.digital

@2024 - eLeu Digital Vanuatu - Toate drepturile rezervate
Back to Top
homeenvelope